Accesarea fondurilor nerambursabile pentru sprijinirea demarării activității sau a dezvoltării unei activități existente este preferată în ultima perioadă de tot mai multe organizații, indiferent de forma de organizare a acestora. Fonduri europene / fonduri nerambursabile / finanțare nerambursabilă / finanțare europeana / accesare fonduri europene / finanțare startup – sunt concepte experimentate de tot mai multe persoane și organizații.

Cea mai des întâlnită întrebare în calitate de consultant pentru accesarea fondurilor nerambursabile este următoarea: ce fonduri nerambursabile sunt în perioada aceasta / următoarea?

vă furnizez câteva direcții care pot fi testate, prezentând elemente esențiale:

 1. Granturi pentru IMM-uri

Așa cum spune și denumirea, acestea sunt fonduri nerambursabile pentru întreprinderi mici și mijlocii, cu extindere pentru PFA-uri și ONG-uri cu activitate economică. Conform OUG 130/2020, sunt trei categorii de granturi:

 1. Microgranturile

Valoare microgrant: 2000 euro, acordată o singură dată, ca sumă forfetară.

Entități eligibile (care pot solicita microgrant): întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care au depuse situațiile financiare la zi (inclusiv bilanțul pe 2019) și nu dețin salariați cu contract individual de muncă la 31.12.2019; PFA-uri / ONG-uri cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate prevăzute în anexa care enumeră codurile CAEN eligibile; PFA-urile / CMI-urile care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, dar care nu au beneficiat de stimulentul medical specific.

Alte condiții cumulative: au desfășurat activitate pe perioada a cel puțin 1 an calendaristic, cu excepția PFA / CMI pentru care începerea activității trebuie să fi avut loc până la 1 februarie 2020; obținerea unei cifre de afaceri in 2019 de cel puțin 5 000 euro.

Modalitate de acordare: aplicarea principiului primul venit – primul servit. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt enumerate în ordonanță.

 1. Granturile pentru capital de lucru

Valoare grant pentru capital de lucru: 2 000 euro pentru IMM-uri cu cifra de afaceri pe 2019 cuprinsă între 5 000 și 13 500 euro; 15% din cifra de afaceri pe 2019 pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cuprinsă între 13 501 euro și 1 000 000 euro.

Suma maximă ce poate fi accesată este de 150 000 euro, pentru IMM-urile care au o cifră de afaceri ce depășește 1 000 000 euro.

Entități eligibile: IMM-uri din domeniile de activitate. Restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor / librăriilor / bibliotecilor, industriilor creative, organizării de evenimente, a căror activitate a fost interzisă sau afectată de pandemie. Lista codurilor CAEN eligibile este publică într-o anexă la ordonanță.

Alte condiții cumulative: au obținut certificatul galben, au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul dintre anii 2018 sau 2019; dispun de contribuție proprie în cuantum de 15% din valoarea grantului; au angajați la 31.12.2019.

Modalitate de acordare: aplicarea principiului primul venit – primul servit. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt enumerate în ordonanță.

 1. Granturile pentru investiții

Valoare grant pentru investiții: minimum 50 000 euro și maximum 200 000 euro. La valoarea grantului accesat, se adaugă minimum 30% contribuție proprie pentru firmele din Regiunea București-Ilfov sau 15% pentru firmele din celelalte regiuni de dezvoltare. Punctajele cresc pentru o contribuție proprie mai mare decât minimum obligatoriu.

Valoarea grantului se acordă în funcție de profit, astfel că pentru punctaj maxim pe acest criteriu, valoarea grantului poate fi de maximum de 3 ori valoarea profitului pe 2019.

Entități eligibile: IMM-uri cu activitate pe minimum 1 an calendaristic; au înregistrat profit în unul dintre anii 2018 sau 2019; au angajați la 31.12.2019.

Modalitate de acordare: în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt enumerate în ordonanță.

 1. Innotech Student

Aceasta este o linie de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin care se urmărește înființarea de start-up-uri de către studenți cu domiciliul / reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, regiunea București-Ilfov fiind exceptată.

Valoarea finanțării: 2 000 000 euro; contribuția proprie se stabilește în funcție de tipul de solicitant eligibil.

Entități eligibile: enumăr mai întâi entitățile private, deoarece facem parte dintr-o comunitate de antreprenori: furnizori de formare profesională continuă autorizați, ONG-uri, asociații profesionale, universități private – individual sau în parteneriat.

Alte tipuri de entități eligibile: universități publice, institute de cercetare, Academia Română, camere de comerț și industrie, instituții și organizații membre ale Pactelor regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială, organizații sindicale și patronate, membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică.

Modalitate de accesare – etape:

 • entitățile eligibile, individual sau în parteneriat, scriu o cerere de finanțare / un proiect prin care solicită o finanțare pentru demararea de activități antreprenoriale de către studenți;
 • ulterior semnării contractului de finanțare, înscriu studenți interesați de înființarea de start-up-uri;
 • sunt organizare activități de pregătire antreprenorială a studenților, finalizate cu un concurs de planuri de afaceri;
 • firmele sunt înființate de studenții ale căror planuri de afaceri au fost propuse la finanțare în urma concursului și contractează ajutor de minimis în vederea demarării activității, între 40 000 de euro și 100 000 de euro, în funcție de nevoi și de numărul de locuri de muncă create (1 loc de muncă la 20 000 de euro).
 1. Competențe digitale pentru angajații din IMM

Aceasta este o linie de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin care se urmărește formarea de competențe digitale pentru angajații întreprinderilor mici și mijlocii, din regiunile mai puțin dezvoltate, inclusiv IT Delta Dunării, Regiunea București-Ilfov fiind exceptată.

Valoarea finanțării: 1 000 000 euro; contribuția proprie se stabilește în funcție de tipul de solicitant eligibil.

Entități eligibile: enumăr mai întâi entitățile private, deoarece facem parte dintr-o comunitate de antreprenori: organizații / federații / confederații / uniuni patronale; asociații de întreprinderi; camere de comerț și industrie. Se acceptă parteneri transnaționali.

Modalitate de accesare – etape:

 • entitățile eligibile scriu o cerere de finanțare / un proiect prin care solicită o finanțare pentru scopul menționat;
 • ulterior semnării contractului de finanțare, înscriu angajați din IMM-uri interesați de dobândirea de competențe digitale;
 • organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.
 1. Finanțări active pentru ONG-uri

Vă prezint două finanțări active în această perioadă, prin programul Active Citizen Fund:

 1. Diversificarea surselor de finanțare

Prin această linie de finanțare, se urmărește dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Solicitanți eligibili: organizații neguvernamentale și non-profit înființate în România

Valoarea finanțării nerambursabile: între 15 000 și 100 000 euro; nu se solicită contribuție proprie.

Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

 1. Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Această linie de finanțare urmărește dezvoltarea capacității ONG-urilor de a deveni sustenabile într-un context social și economic în schimbare, având, în același timp, un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc.

Solicitanți eligibili: organizații neguvernamentale și non-profit înființate în România

Valoarea finanțării nerambursabile: între 100 000 și 250 000 euro; nu se solicită contribuție proprie.

Sunt sprijinite proiecte strategice, propuse de ONG-uri cu experiență, oferind sprijin în principal ONG-urilor din zone geografice insuficient deservite sau lucrând în domenii tematice insuficient deservite în eforturile lor de a-și dezvolta sustenabilitate și a-și crește eficiența / impactul.

CONCLUZIE: Am enumerat doar câteva dintre oportunitățile active în această perioadă, iar în funcție de nevoile fiecărei organizații interesate, se pot identifica soluțiile cele mai potrivite.