Termeni și condiții Concurs Facebook

ELEARNING4YOU

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

CONCURSUL FACEBOOK „ ELEARNING4YOU” este organizat de:

FREE TIME CONSULTING SRL, cu sediul în București, Sector 4, Aleea Crevedia nr. 2, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40 / 5960 / 2018, Cod de înregistrare fiscală 39274460, cont bancar nr. RO78 INGB 0000 9999 0789 2494, deschis la ING BANK, având email: elearning4you.ro@gmail.com, reprezentată prin doamna DANIELA DORCEA denumită în continuare BENEFICIAR

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul începe în data de 13 iulie 2020 și se încheie la data de 30 iulie 2020.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajații FREE TIME CONSULTING SRL, cu sediul în București, Sector 4, Aleea Crevedia nr 2, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40 / 5960 / 2018, Cod de înregistrare fiscală 39274460, cont bancar nr. RO78 INGB 0000 9999 0789 2494, deschis la ING BANK, având email: elearning4you.ro@gmail.com, reprezentată prin doamna DANIELA DORCEA în calitate de ORGANIZATOR, și angajații partenerilor implicați în desfășurarea acestuia.

3.2 Participarea la acest concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a putea participa la concursul desfășurat, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

4.1. Să aibă vârsta minimă de 18 ani.

4.2. Să dea like la postarea de concurs pe pagina de Facebook Elearning4you.

4.3. Să răspundă corect la întrebarea *** Cum credeți că vi s-ar schimba viața dacă ați reuși să vă planificați eficient bugetul lunar? *** într-un comentariu.

4.4. Să publice pe profilul personal de Facebook această postare a concursului.

Câștigătorul va fi ales prin extragere random utilizând softul https://commentpicker.com/   la data de 30 iulie 2020 şi la data de 31 iulie 2020 se va anunţa câştigătorul.

În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru înscrierea unor date incorecte sau unor date care aparțin altor persoane.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI

5.1. Premiul oferit de către organizator este înscrierea și parcurgerea gratuită a unuia dintre cursurile video online – Planificare financiară personala sau Accesarea fondurilor nerambursabile, de pe platforma elearning4you.ro, la alegere.

5.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea în bani și respectiv nu se poate schimba premiul oferit în cadrul prezentei campanii.

 

SECTIUNEA 6. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI LIVRAREA PREMIULUI

Câștigătorul va fi anunțat pe Facebook și contactat începând cu data de 31 iulie 2020. De asemenea ulterior  va  fi anunțat și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/Daniela-Dorcea-Love-to-have-free-time-109010217463794

Câștigătorul va primi premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial și nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor şi modului de acordare a premiului şi nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani.

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

SECTIUNEA 7. CONDIȚII DE VALIDARE

 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să respecte următoarele condiții, în mod cumulativ:

Câștigătorului i se va oferi premiul online. Accesul la curs se va face prin intermediul unui cupon de gratuitate primit din partea organizatorului, urmare a opțiunii indicate de câștigător.

Câștigătorul trebuie să trimită un document de identitate.

Cuponul va fi trimis prin email, la adresa indicată de câștigător.

După accesarea premiului, câștigătorul va transmite un testimonial și o poză de tip portret. Imaginile vor putea fi folosite de organizator în scopuri de promovare viitoare.

 

Câștigătorul va fi invalidat în următoarele cazuri:

  • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament Oficial;
  • Numele câștigătorului nu corespunde numelui din actul de identitate prezentat;
  • Câştigătorul nu respectă condiţiile de validare enumerate în Regulamentul Oficial;
  • Câştigătorul refuză premiul; în cazul acesta se va repeta procesul de extragere.

 

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

8.1 Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui participant care s-a înscris în concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial.

8.2 Organizatorul are obligația de a face public, pe pagina de facebook unde a fost postat concursul, numele câștigătorului și premiul acordat.

8.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în Concurs nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului.

8.4 Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului, nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial.

8.5 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare a acesteia și a perioadei valabilității acesteia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea regulamentului în tabul de Facebook.

8.6 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului oferit în cadrul acestui Concurs.

8.7 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.

8.8 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului.