Denumirea programului de finanțare: Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA”

 

Finanțator / sursa de finanțare: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 

Obiectul programului de finanțare: stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

 

Valoarea finanțării:

 • maximum 100.000 lei: pentru aplicanții care creează și mențin 1 loc de muncă
 • maximum 200.000 lei: pentru aplicanții care creează și mențin 2 locuri de muncă

Decontarea se va face într-o singură tranșă, pe baza dovezilor de achitare integrală.

 

Contribuția proprie: minimum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Alocarea financiară totală: 520.031.000 lei, din care 500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România – aprox 11.000 de beneficiari – și 20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora – aproximativ 1.000 de beneficiari

 

Site / link: AICI

 

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • asociații care dețin mai multe societăți pot aplica doar cu o singură societate,
 • cod CAEN eligibil și autorizat (lista este în grila de punctaj),
 • înființată începând cu data de 1 ianuarie 2020, inclusiv,
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive,
 • asociații nu au avut calitatea de asociați în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil prin Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor ori HoReca,
 • fără datorii la bugetul de stat,
 • creează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și îl menține ocupat cel puțin 2 ani după momentul plății AFN;
 • aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii.
 • alte criterii generale de eligibilitate.

 

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente tehnologice – doar cele cuprinse în grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din HG 2139/2044, inclusiv autoturisme 100% electrice;
 2. Achiziționarea de spații de lucru, producție și depozitare;
 3. Mijloace de transport maximum 50.000 lei/autoturism/beneficiar, cu excepția activităților rent-a-car, școli de șoferi și transporturi cu taxi-uri (autoturismele electrice sunt exceptate de la valoarea maximă);
 4. Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție;
 5. Salarii, utilități, contabilitate, chirii – bareme maximale: 30.000 de lei pentru o finanțare de 100.000 de lei sau 60.000 de lei pentru o finanțare de 200.000 de lei;
 6. Pachet digital (min000 lei) – cheltuială obligatorie sub sancțiunea respingerii de la finanțare – care să conțină minim site sau magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting (pentru aplicanții care nu dețin alt site) promovare site/magazin online, soft, semnătură electronică. Opțional – echipamente IT;
 7. Cursuri de antreprenoriat – max 1.000 / persoană;
 8. Consultanță pentru întocmire documentație și/sau implementare, max 10.000 lei;
 9. Două plăcuțe informative, max 500 lei;
 10. Cheltuieli financiare aferente creditelor în vederea realizării planului de afaceri;
 11. TVA (pentru aplicanții neplătitori de TVA) și alte taxe nu sunt eligibile.

 

Perioada de derulare a proiectului:

Perioada de implementare este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

Data maximă de implementare: 15 octombrie 2023

Perioada de monitorizare: 3 ani, începând cu anul următor acordării grantului

 

Modalitatea de obținere a finanțării:

Depunerea proiectului se face pe platforma https://granturi.imm.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.

Data de la care este activă pentru depunerea proiectului se comunică cu cel puțin 5 zile înainte. Aplicația va fi deschisă 30 de zile.

Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor, pe fiecare pilot de finanțare.

La punctaje egale se vor aplica criteriile de departajare.