Obiectiv: creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

Prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

  • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
  • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
  • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
  • drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
  • locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).

 

Solicitanți eligibili: autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/municipii sau județe) și trebuie sa vizeze realizarea de investiții exclusiv la nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate.

 

Valoarea grantului: minimum 5 000 euro, maximum 40 000 euro

Termen limită: 17 iunie 2021, ora 17.00

Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/