Această submăsură vizează:

  • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
  • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;
  • digitalizarea activităților din mediul rural;
  • încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

BENEFICIARI:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Costuri eligibile

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora.

Costuri neeligibile

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
Nu sunt eligible cheltuielile pentru:
– înființare/modernizare/extindere de agropensiuni.
– înființare/modernizare/extindere de pensiuni, hoteluri.
– înființare/modernizare/extindere structuri de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada:

  • desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

Pentru informații suplimentare, vă stau la dispoziție: free.time.consulting2020@gmail.com