Denumirea programului de finanțare: Programul național multianual de microindustrializare

 

Finanțator / sursa de finanțare: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 

Obiectul programului de finanțare: susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

 

Valoarea finanțării: maximum 500.000 lei – pentru cheltuielile eligibile enumerate în procedură, pe bază de rambursare (decont), într-o singură tranșă

 

Contribuția proprie: minimum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Alocarea financiară totală: 50.000.000 lei pentru 100 de beneficiari

 

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • asociații care dețin mai multe societăți pot aplica doar cu o singură societate,
 • cod CAEN eligibil și autorizat (lista este în grila de punctaj),
 • înființată până la 31.12.2019 inclusiv,
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive,
 • asociații nu au avut calitatea de asociați în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil prin Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor ori HoReca,
 • fără datorii la bugetul de stat,
 • creează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și îl menține ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării – absolvent după 2019 / persoană cu dizabilități / persoană defavorizată / refugiat Ucraina;
 • alte criterii generale de eligibilitate.

 

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente tehnologice – doar cele cuprinse în grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din HG 2139/2044, inclusiv autoturisme 100% electrice;
 2. Achiziționarea de spații de lucru, producție și depozitare;
 3. Mijloace de transport, cu excepția vehiculelor simbol G, maximum 50.000 lei/autoturism/beneficiar (autoturismele electrice sunt exceptate de la valoarea maximă);
 4. Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție;
 5. Salarii, utilități, contabilitate, chirii – există bareme maximale;
 6. Pachet digital (max 25.000 lei) care să conțină minim site sau magazin online (pentru firmele care nu dețin), promovare site/magazin online, soft, semnătură electronică. Opțional – echipamente IT;
 7. Consultanță pentru întocmire documentație și/sau implementare, max 8.000 lei;
 8. Două plăcuțe informative, max 500 lei;
 9. Cheltuieli financiare aferente creditelor în vederea realizării planului de afaceri;
 10. TVA și alte taxe nu sunt eligibile.

 

Perioada de derulare a proiectului:

Perioada de implementare este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

Data maximă de implementare: 15 octombrie 2023

Perioada de monitorizare: 3 ani, începând cu anul următor acordării grantului

 

Modalitatea de obținere a finanțării:

Depunerea proiectului se face pe platforma https://granturi.imm.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.

Data de la care este activă pentru depunerea proiectului se comunică cu cel puțin 5 zile înainte. Aplicația va fi deschisă 20 de zile.

Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.

Descarcă AICI grila de punctaj.