Denumirea programului de finanțare: Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

 

Finanțator / sursa de finanțare: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 

Obiectul programului de finanțare: sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

 

Valoarea finanțării: maximum 300.000 lei – pentru cheltuielile eligibile enumerate în procedură, pe bază de rambursare (decont), într-o singură tranșă

 

Contribuția proprie: 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Alocarea financiară totală: 50.000.000 lei pentru 170 de beneficiari

 

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • asociații care dețin mai multe societăți pot aplica doar cu o singură societate,
 • cod CAEN eligibil și autorizat (lista este în grila de punctaj),
 • înființată până la 31.12.2019 inclusiv,
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive,
 • asociații nu au avut calitatea de asociați în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil prin Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor ori HoReca,
 • fără datorii la bugetul de stat,
 • creează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și îl menține ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării – absolvent după 2019 / persoană cu dizabilități / persoană defavorizată / refugiat Ucraina;
 • alte criterii generale de eligibilitate.

 

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente tehnologice – doar cele cuprinse în grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din HG 2139/2044, inclusiv autoturisme 100% electrice;
 2. Achiziționarea de spații de lucru, producție și depozitare;
 3. Mijloace de transport, cu excepția vehiculelor simbol G, maximum 50.000 lei/autoturism/beneficiar (autoturismele electrice sunt exceptate de la valoarea maximă);
 4. Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție;
 5. Salarii, utilități, contabilitate, chirii – există bareme maximale;
 6. Pachet digital (max 25.000 lei) care să conțină minim site sau magazin online (pentru firmele care nu dețin), promovare site/magazin online, soft, semnătură electronică. Opțional – echipamente IT;
 7. Consultanță pentru întocmire documentație și/sau implementare, max 8.000 lei;
 8. Două plăcuțe informative, max 500 lei;
 9. Cheltuieli financiare aferente creditelor în vederea realizării planului de afaceri;
 10. TVA și alte taxe nu sunt eligibile.

 

Perioada de derulare a proiectului:

Perioada de implementare este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

Data maximă de implementare: 15 octombrie 2023

Perioada de monitorizare: 3 ani, începând cu anul următor acordării grantului

 

Modalitatea de obținere a finanțării:

Depunerea proiectului se face pe platforma https://granturi.imm.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.

Data de la care este activă pentru depunerea proiectului se comunică cu cel puțin 5 zile înainte. Aplicația va fi deschisă 20 de zile.

Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.

Descarcă AICI grila de punctaj.