Consorțiul format din Free Time Consulting SRL (Aleea Crevedia nr 2, Sector 4, 041031 București, România) în calitate de Coordonator și U Thrive Europe (Avenue du Yorkshire 3, 1200 Brussels, Belgium) în calitate de Partener derulează în perioada 01.04.2022 – 31.03.2024 proiectul cu titlul ActFem – Femei din mediul rural în Acțiune.

Pe baza experienței partenerilor în formare profesională, antreprenoriat, consultanță pentru realizarea planurilor de afaceri – din partea Coordonatorului, și în educație formală, non-formală și coaching pentru abilități și competențe cheie, proiectul își propune următoarele obiective:

Obiectiv 1 – creșterea capacității organizațiilor partenere de a lucra cu femei cu vârsta peste 40 de ani din mediul rural, pe baza unei colaborări continue timp de 24 de luni;

Obiectiv 2 – creșterea incluziunii socio-economice și motivarea pentru implicare personală în acest proces a 100 de femei 40+ din mediul rural, cu bariere educaționale, prin crearea de materiale noi, pe direcțiile:

1. Informarea cu privire la bunele practici în antreprenoriat sociale, timp de 7 luni;

2. Dezvoltarea abilităților de autocunoaștere și de coping în situații de stres corelată cu ghidarea pentru reconversie vocațională pentru pregătirea în vederea participării la programul de formare profesională, pentru 20 de femei, timp de 9 luni;

3. Formarea competențelor colaborative de antreprenoriat social, pentru 14 femei, timp de 10 luni.

Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt:

1. Realizarea ghidului de bune practici în antreprenoriat social din Belgia
2. Organizarea și derularea programului educațional interactiv de consiliere vocațională
3. Organizarea și derularea programului colaborativ de formare în antreprenoriat social

Astăzi, 11 mai 2022, a avut loc Kick-off Meeting – întâlnirea de demarare a implementării proiectului. Cu această ocazie au fost semnate Acordul de parteneriat și Planul de comunicare internă și a fost agreat Graficul de implementare a activităților proiectului.

Persoană de contact:
Daniela Dorcea – Manager Proiect – E-mail: free.time.consulting2020@gmail.com