Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone ruraleare următoarea grilă de punctaj:

Nr. crt. Principii și criterii de selecție Punctaj
P1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri  limitrofe acesteia.

5 p
P2. Principiul prioritizării activităților de producție  15  p
2.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din Ghidul Solicitantului. 15 p
P3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare); 20 p
3.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) 20 p
P4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 15  p
  1.  Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software.

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN din sectorul de editare a produselor software, servicilor în tehnologia informaţiei și servicii de reparare a calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii conform Anexei 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p
  1.  Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri.

Vor fi punctate proiectele care propun în Planul de afaceri mijloace de digitalizare de tip software sau hardware și programe, ce vor fi folosite pentru realizarea producției, prestarea serviciilor propuse spre finanțare și/sau comercializarea producției realizate.

10 p
Punctajele aferente CS 4.1 și CS 4.2 nu se cumulează.
P5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului Max. 15  p
5.1. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți).

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN așa cum sunt prioritizate în Anexa 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p
5.2. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului.

Vor fi punctate proiectele care propun cel puțin un obiectiv specific cu activități care vizează protecția mediului. (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de eficientizare energetică, acțiuni de reciclare, reutilizarea reziduurilor în alte activități de producție ale solicitantului etc.). Colectarea selectivă a deșeurilor nu va fi punctată la acest criteriu.

10 p
Punctajele aferente CS 5.1 și CS 5.2 nu se cumulează.
P6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării /modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 25 p
6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 25 p
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 15 puncte
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari
15 pct
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari
10 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 25 puncte
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari
25 pct
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari
20 pct
6.2. Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice de cazare (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 15 p
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 10 puncte
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari
10 pct
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari
 7 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 15 puncte
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari
15 pct
  • Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari
12 pct
În cazul proiectelor în zonele cu potențial turistic ridicat, care propun activități turistice de cazare împreună cu activități de agrement și/sau alimentație publică, se va acorda punctajul aferent CS 6.2
Punctajele CS 6.1 și CS 6.2 vor fi acordate în conformitate cu Anexa 9 – Lista zonelor cu potențial turistic ridicat din Ghidul Solicitantului.
P7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR  5 p
7.1. Solicitanții care nu au obținut finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (6.4 și măsură similară din 19.2)
Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare (nu au avut un proiect selectat) prin intermediul sM 6.4 sau prin măsură similară finanțată prin sM 19.2.
5 p
TOTAL 100 p

Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricoleare următoarea grilă de punctaj:

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 
P1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

*  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia

 5 p
P2 Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare) 10 p
2.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare).  10 p
P3 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 10 p
3.1. Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software.

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN din sectorul de editare a produselor software, servicilor în tehnologia informaţiei și servicii de reparare a calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii conform Anexei 7 din Ghidul Solicitantului.

 10 p
3.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate.

Vor fi punctate proiectele care propun în proiect mijloace de digitalizare de tip software sau hardware și programe, ce vor fi folosite pentru realizarea producției, prestarea serviciilor propuse spre finanțare și/sau comercializarea producției realizate.

 5 p
Punctajele aferente CS 3.1 și CS 3.2 nu se cumulează.
P4 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului Max. 10 p
4.1. Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiuni de protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți etc.)

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN așa cum sunt prioritizate în Anexa 7 din Ghidul Solicitantului.

10 p
4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția mediului.

Vor fi punctate proiectele care propun cel puțin o acțiune ce vizează protecția mediului. (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de eficientizare energetică, acțiuni de reciclare, reutilizarea reziduurilor în alte activități de producție ale solicitantului etc.). Colectarea selectivă a deșeurilor nu va fi punctată la acest criteriu.

5 p
Punctajele aferente CS 4.1 și CS 4.2 nu se cumulează.
P5 Principiul prioritizării activităților de producție 25 p
5.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din Ghidul Solicitantului. 25 p
P6 Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 15 p
6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat.

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 15
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: Max. 7 pct
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 7 pct
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari 5 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: Max. 15 puncte
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari 15 pct
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari 10 pct
6.2. Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice de cazare (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat.

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 10
în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 5 puncte
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 5 pct
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari 3 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 10 puncte
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari 10 pct
·     Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari 7 pct
În cazul proiectelor în zonele cu potențial turistic ridicat, care propun activități turistice de cazare împreună cu activități de agrement și/sau alimentație publică, se va acorda punctajul aferent CS 6.2.
Punctajele CS 6.1 și CS 6.2 vor fi acordate în conformitate cu Anexa 9 – Lista zonelor cu potențial turistic ridicat din Ghidul Solicitantului.
P7 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice Max. 10 p
7.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în doi ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)  10 p
7.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional într-un an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)  5 p
P8 Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2). 10 p
8.1 Solicitanții care nu au obținut finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).

Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare (nu au avut un proiect selectat) prin intermediul sM 6.2, 6.4 sau prin măsurile similare finanțate prin sM 19.2.

 10 p
P9 Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare 5 p
9.1. Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul emis de APM pentru demararea investiției (clasarea notificării/ decizia etapei de încadrare / acord de mediu).  5 p
TOTAL 100 p