În ședința de Guvern de ieri, 16 iunie 2022, a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de reziliență.

Publicarea ghidului în consultare publică va avea loc în data de 22 iunie 2022, iar perioada de consultare pe marginea acestuia va fi 22 iunie – 4 iulie 2022, a adăugat ministrul. Lansarea apelului de proiecte va fi în data de 16 august 2022, urmând ca semnarea contractelor de finanțare să aibă loc în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2022.

Prezint mai jos detaliile fiecărui tip de grant:

Granturi pentru investiții necesare capacităților de producție / servicii

Obiectul programului de finanțare: sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul current de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

– Modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție / servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție / servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire;

– Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii, precum și alte cheltuieli de bunuri de această natură car sunt necesare capacităților de producție / servicii existente.

Domeniile de activitate:

Clasa P – Învățământ,

Clasa Q – Sănătate și asistență socială,

Clasa S – Alte activități de servicii (anexa 1 la OUG)

Valoarea grantului:
– minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri 2019

Buget disponibil: 59.690.099 euro

Contribuția proprie: 5% pentru întreprinderi, 10% pentru întreprinderi mici, 15% pentru întreprinderi mijlocii

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:
– cod CAEN eligibil și autorizat până la 31 decembrie 2019,
– au înregistrat profit operațional în 2019,
– sunt înființați până la 31 decembrie 2018 inclusiv,
– se angajează să asigure desfășurarea activității minimum 3 ani după implementarea proiectului,
– dispun de cofinanțare proprie,
– nu sunt întreprinderi în dificultate în 2019,
– nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități,
– prezintă dovezi privind rezonabilitatea costurilor,
– minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde – pe baza analizei de mediu (DNSH).

Criterii de selecție:
– scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019,
– scăderea ratei profitului operațional 2020 în raportul cu 2019,
– rata rentabilității activității operaționale în 2019,
– apartenența codului CAEN la soldul balanței comerciale,
– creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în 2019, calculată cu 3 zecimale.

Punctaj minim: 60 de puncte.

Cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli pentru renovarea / modernizarea spațiilor de producție / servicii;

b. cheltuieli pentru investiția de bază:
1. dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente.
2. Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. Mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție / servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport pentru activitatea administrativă;
4. Instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
5. Proiectare și asistență tehnică (elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor, autorizațiilor);

c. Cheltuieli cu transformarea digitală: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi similare – maximum 20% din valoarea activelor corporale;

d. Cheltuieli pentru consultanță – maximum 5.000 euro, pentru: consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri, și consultanță pentru implementare proiectului;

e. Activitățile obligatorii de publicitate – maximum 5.000 lei fără TVA, fără marketing și promovare;

f. TVA nedeductibilă.

Granturi pentru investiții în retehnologizare

Obiectul programului de finanțare: sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul current de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
– Modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție / servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție / servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire;
– Dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii, precum și alte cheltuieli de bunuri de această natură car sunt necesare capacităților de producție / servicii existente.

Domeniile de activitate:

Clasa C – Industria prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției,

Clasa F – Construcții,

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor,

Clasa H – Transprot și depozitare,

Clasa I – Hoteluri și restaurante, doar pentru activitatea de servicii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică

Valoarea grantului:
– minimum 50.000 euro și maximum 500.000 euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri 2019

Buget disponibil: 358.140.596 euro

Contribuția proprie: minimum 25% pentru întreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiune

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:
– cod CAEN eligibil și autorizat până la 31 decembrie 2019,
– au înregistrat profit operațional în 2019,
– sunt înființați până la 31 decembrie 2018 inclusiv,
– se angajează să asigure desfășurarea activității minimum 3 ani după implementarea proiectului,
– dispun de cofinanțare proprie,
– nu sunt întreprinderi în dificultate în 2019,
– nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități,
– prezintă dovezi privind rezonabilitatea costurilor,
– minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde – pe baza analizei de mediu (DNSH).

Criterii de selecție:
– scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019,
– scăderea ratei profitului operațional 2020 în raportul cu 2019,
– rata rentabilității activității operaționale în 2019,
– apartenența codului CAEN la soldul balanței comerciale,
– creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în 2019, calculată cu 3 zecimale.

Punctaj minim: 60 de puncte.

Cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli pentru renovarea / modernizarea spațiilor de producție / servicii;

b. cheltuieli pentru investiția de bază:
1. dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente.
2. Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. Mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție / servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport pentru activitatea administrativă;
4. Instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
5. Proiectare și asistență tehnică (elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor, autorizațiilor);

c. Cheltuieli cu transformarea digitală: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi similare – maximum 20% din valoarea activelor corporale;

d. Cheltuieli pentru consultanță – maximum 5.000 euro, pentru: consultanță în vederea elaborării cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri, și consultanță pentru implementare proiectului;

e. Activitățile obligatorii de publicitate – maximum 5.000 lei fără TVA, fără marketing și promovare;

f. TVA nedeductibilă.

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma https://granturi.imm.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.