Viitor pentru tinerii NEETs

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează 2 apeluri de finanțare, Viitor pentru tinerii NEETs (I și II), pentru „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”.

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 26 noiembrie 2020, ora 16:00 – 26 februarie 2021, ora 16:00 de următoarele categorii de organizații în calitate de solicitanți/parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Serviciul Public de Ocupare (inclusiv unitățile din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/în coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-viitor-pentru-tinerii-neets-i/

Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

FRDS pregătește revizuirea documentației aferente apelului de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, în vederea relansarii acestuia, cel mai târziu la începutul anului 2021. Decizia survine ca urmare a numărului redus de proiecte depuse și care au îndeplinit condițiile de finanțare. FRDS preconizează deschiderea unei noi runde de finanțare în cadrul acestui apel, în perioada decembrie 2020 – februarie 2021.

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/

Electric UP

Programul Electric-Up vizează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Prin programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în sistemul HORECA, în sumă maximă de 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

http://www.imm.gov.ro/ro/2020/11/10/ministerul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-a-finalizat-ghidul-programului-electric-up/