Denumirea programului de finanțare: Fondul Cultural Naţional – Proiecte Editoriale

Finanțator / sursa de finanțare: Administraţia Fondului Cultural Naţional

Obiectul programului de finanțare: susţinerea propunerilor de anvergură, cu premise de sustenabilitate, axate pe producţia de proiecte artistice noi

Consiliul a definit priorități specifice disjunctive pentru fiecare secțiune de finanțare, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim:

Carte:  · Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut; · Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare; · Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație.

Reviste și publicații culturale · Susținerea multiculturalității; · Promovarea abordărilor pluridisciplinare; · Continuitatea în susținerea conținutului cultural.

Ediții de poezie · Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului · Promovarea textelor pentru copii · Antologii

Valoarea finanțării: carte – 35 000 lei, Reviste și publicații culturale – 30 000 lei, Ediții de poezie – 25 000 lei

Contribuția proprie: min 10%

Alocarea financiară totală: 800 000 lei, din care carte – 500 000 lei, Reviste și publicații culturale – 150 000 lei, Ediții de poezie – 100 000 lei

Site / link: https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-editoriale.html

Perioada depunerii proiectelor: 2 – 31 mai 2020

Beneficiari eligibili: Edituri şi redacții de publicații culturale; – Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (ex.: organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.); – Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale).

Modalitatea de obținere a finanțării: completarea și transmiterea cererii de finanțare pe platforma online pusă la dispoziție