Finanțator: Fundația Auchan

Beneficiari eligibili:

  • ONG-uri
  • universități
  • școli

Asociațiile trebuie să se încadreze în misiunea Fundației, respectiv favorizarea accesului la o alimentație sănătoasă și dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele defavorizate.

Asociațiile trebuie:

  • să favorizeze dobândirea de cunoștințe cu privire la o alimentație sănătoasă și echilibrată (cursuri de gătit, educație alimentară cu privire la beneficiile alimentelor sau chiar cunoașterea și cultivarea produselor proaspete);
  • să dezvolte legături sociale prin intermediul discuțiilor și schimbului de informații despre alimentație (eliminarea solitudinii persoanelor izolate, care fie gătesc, fie împart o masă, fie se integrează în cadrul unor grădini comune);
  • să sensibilizeze și să prevină riscurile unei alimentații nesănătoase (educarea cu privire la beneficiile alimentelor asupra corpului și sănătății, sensibilizarea persoanelor afectate de obezitate sau diabet).

Buget:
Cuantumul total destinat finanțării proiectelor este de până la 100.000 euro. Valoarea grantului va fi adaptată la dimensiunea proiectului și ajustată în special pentru a promova proiecte eficiente și inovatoare care pot crește proporțional soluțiile identificate pe teren.

Data limită: 31 ianuarie 2021