Seria fondurilor nerambursabile pentru TRAINING continuă!!!

Astăzi, 28 iulie 2023, s-a lansat un apel de finanțare de mare interes pentru organizațiile de training interesate în consultanță antreprenorială și înființare de întreprinderi sociale.

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
Perioadă pentru depunerea proiectelor: 18.08 – 13.11.2023​​

Detalii relevante:
Obiectivul acestui apel de finanțare este înființarea de structuri sustenabile de economie socială în mediul rural, pentru a asigura integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Ce este o Întreprindere socială = orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

Valoarea finanțării: min. 201.000 euro – max. 3.000.000 euro, din care min. 70% va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale și max. 30% va fi alocat cheltuielilor nesubsumate schemei de ajutor de minimis.
1 euro = 4,9638 lei
Fiecare proiect va înființa 34 de întreprinderi sociale pentru punctaj maxim.

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Contribuția proprie: în funcție de tipul organizației aplicante – 0% pentru ONG-uri, 5% pentru firme; cheltuielile care fac obiectul schemei de minimis este 0 (zero).

Alocarea financiară totală: 109.467.647 euro, din care 4.550.000 euro pentru Regiunea București-Ilfov

Solicitanți eligibili:
– Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
– Furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori acreditați publici și privați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
– Autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.
– Parteneriate ale organizațiilor de mai sus.
Proiectele se pot depune cu solicitant unic sau în parteneriat. Nu se acordă punctaj suplimentar pentru parteneriat.

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale – max 12 luni
I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială: Antreprenor în economia socială sau manager de întreprindere socială
I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
I.6. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale – min 14 luni / max 18 luni
II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
II.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale pentru membrii echipei de proiect;
– Cheltuieli cu deplasarea;
– Cheltuieli cu servicii specializate pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară și pentru organizarea de evenimente;
– Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizații necesare implementării proiectului;
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;
– Cheltuieli cu hrana pentru grup țintă;
– Cheltuieli cu închiriere de spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
– Cheltuieli de tip FEDR, cu excepția construcțiilor, terenurilor, clădirilor: echipamente IT, sisteme și echipamente pentru persoanele cu dizabilități, mobiliere, birotică, echipamente de protecție – max 15% din valoarea cheltuielilor directe;
– Cheltuieli cu subvenții / premii / ajutoare;
– Cheltuieli indirecte – max 15% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul.

Grupul țintă al proiectului:
– Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul rural – peste 130 de persoane, din care peste 15,01% romi
– Persoane din mediul rural angajate în întreprinderile sociale: peste 30% din numărul total de participanți să fie din categoria Persoane vulnerabile din mediul rural (=persoane dezavantajate / defavorizate pe piața muncii, șomeri, persoane inactive)
– Toate persoane din grupul țintă vor avea domiciliul în regiunea/ile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul rural.
Perioada de derulare a proiectului: max 30 de luni

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.
Punctajul minim este de 70 de puncte.

Este de interes pentru organizația ta?
Dacă DA, te anunț cu entuziasm că am lansat un Program de consultanță și mentorat pentru organizațiile care doresc să acceseze fonduri pentru training, inclusiv consultanță antreprenorială.

Accesează AICI și aplică la program. Te voi contacta în cel mai scurt timp ca să stabilim o ședință de consultanță GRATUITĂ în care să analizăm dacă te califici.