Încă o finanțare nerambursabilă pentru TRAINING !!!

Astăzi, 28 iulie 2023, s-a lansat încă un apel de finanțare de mare interes pentru organizațiile de training interesate în consultanță antreprenorială și înființare de întreprinderi sociale, de data aceasta în mediul URBAN.

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul URBAN
Perioadă pentru depunerea proiectelor: 18.08 – 13.11.2023

Detalii relevante:

Obiectivul acestui apel de finanțare este înființarea de structuri sustenabile de economie socială în mediul urban, pentru a asigura integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

***Acest apel este similar celui pentru mediul rural, diferențele majore fiind la numărul de întreprinderi sociale înființate pe un proiect și numărul de angajați în cadrul acestora.​

Ce este o Întreprindere socială = orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

Valoarea finanțării: min. 201.000 euro – max. 3.000.000 euro, din care min. 70% va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale și max. 30% va fi alocat cheltuielilor nesubsumate schemei de ajutor de minimis.
1 euro = 4,9638 lei
Fiecare proiect va înființa 21 de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție.

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Contribuția proprie: în funcție de tipul organizației aplicante – 0% pentru ONG-uri, 5% pentru firme; cheltuielile care fac obiectul schemei de minimis este 0 (zero).

Alocarea financiară totală: 104.917.647 euro (fără Regiunea București-Ilfov), din care 12.857.220 euro pentru teritoriile ITI: ITI Valea Jiului, ITI Țara Făgărașului, ITI Moții, Țara de Piatră, ITI Delta Dunării.

Solicitanți eligibili:
– Entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
– Furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
– Autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.
– Parteneriate ale organizațiilor de mai sus.
Proiectele se pot depune cu solicitant unic sau în parteneriat. Nu se acordă punctaj suplimentar pentru parteneriat.

Activități eligibile:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale – max 12 luni
I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială: Antreprenor în economia socială sau manager de întreprindere socială
I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
I.6. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale – min 14 luni / max 18 luni
II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
II.2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale pentru membrii echipei de proiect;
– Cheltuieli cu deplasarea;
– Cheltuieli cu servicii specializate pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară și pentru organizarea de evenimente;
– Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizații necesare implementării proiectului;
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;
– Cheltuieli cu hrana pentru grup țintă;
– Cheltuieli cu închiriere de spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
– Cheltuieli de tip FEDR, cu excepția construcțiilor, terenurilor, clădirilor: echipamente IT, sisteme și echipamente pentru persoanele cu dizabilități, mobiliere, birotică, echipamente de protecție – max 15% din valoarea cheltuielilor directe;
– Subvenții pentru înființarea de afaceri;
– Cheltuieli indirecte – max 15% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul.

Grupul țintă al proiectului:
– Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în mediul urban: Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 de ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive – peste 130 de persoane, din care peste 90% vor fi certificate la cursul de formare antreprenorială
– Toate persoane din grupul țintă vor avea domiciliul în regiunea/ile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban.

Număr de locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor sociale: 136 de locuri de muncă pentru punctaj maxim: Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 de ani, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive

Perioada de derulare a proiectului: max 30 de luni

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.
Punctajul minim este de 70 de puncte.

Este de interes pentru organizația ta?
Dacă DA, te anunț cu entuziasm că am lansat un Program de consultanță și mentorat pentru organizațiile care doresc să acceseze fonduri pentru training, inclusiv consultanță antreprenorială.
Accesează AICI și aplică la program. Te voi contacta în cel mai scurt timp ca să stabilim o ședință de consultanță GRATUITĂ în care să analizăm dacă te califici.