A fost publicată lista proiectelor aprobate și selectate pentru finanțare, prin care studenții la programele universitare de licență, master sau doctorat pot demara o afacere.

68 de proiecte la nivel național, iar fiecare dintre ele va finanța minimum 13 – maximum 32 de afaceri înființate de studenți.

Aceasta înseamnă că la nivel național vor fi înființate minimum 884 – maximum 2176 de firme înființate de studenți.

 

Ce poți face dacă ești student și vrei să obții finanțare?

 

Pasul 1 – Consultă AICI lista proiectelor care sunt selectate pentru finanțare și alege unul dintre proiectele care se va implementa în Regiunea de dezvoltare în care dorește să își deschidă afacerea.

Pasul 2 – La momentul deschiderii înscrierilor, depune dosarul de înscriere pentru a intra în grupul țintă al proiectului și a participa la activitățile acestuia. Atenție! Este OBLIGATORIU să participi la TOATE activitățile proiectului.

Pasul 3 – Participi la programul de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului, ocazie cu care înveți sau te perfecționezi să faci un plan de afacere.

Pasul 4 – Te înscrii și participi la competiția planurilor de afaceri, conform metodologiei de derulare a acesteia publicată de organizația sau parteneriatul de organizații care implementează proiectul.

 

Dacă planul tău de afacere este selectat pentru finanțare, treci la…

Pasul 5 – Participi la activitatea de organizare a întreprinderilor simulate și de derulare a activităților în cadrul acestor firme împreună cu ceilalți câștigări ai planurilor de afaceri.

Pasul 6 – Participi la un stagiu de practică în cadrul unei firme cu un cod CAEN din aceeași grupă cu cel al planului tău de afacere.

Pasul 7 – Beneficiezi de activități de consiliere / consultanță / mentorat organizate în cadrul proiectului, care te vor ajuta pentru o implementare eficientă a planului de afacere.

Pasul 8 – Înființezi firma și semnezi contractul de subvenție.

Pasul 9 – Încasezi finanțarea, în tranșe, și îndeplinești condițiile contractuale privind cheltuirea ajutorului de minimis primit, derularea activității firmei și angajarea personalului.

 

Informații relevante:

  • participarea la toate activitățile proiectului este GRATUITĂ;
  • finanțarea acordată este minimum 40 000 de euro – maximum 100 000 euro;
  • pentru fiecare 20 000 de euro contractați, trebuie să ai 1 loc de muncă creat și ocupat de un angajat: așadar, la 40 000 de euro vei avea 2 locuri de muncă, iar la 100 000 de euro vei avea 5 locuri de muncă;
  • finanțarea trebuie cheltuită și cheltuielile justificate în 12 luni;
  • locurile de muncă trebuie păstrate 6 luni după terminarea finanțării, pe minimum aceeași normă și același salariu.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat 

1.1. Cheltuieli salariale 

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării) 

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de 

echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 

Dacă ai neclarități sau vrei detalii suplimentare, scrie-mi pe free.time.consulting2020@gmail.com sau solicită o ședință de consultanță.