OBIECTUL PROGRAMULUI

Finanțarea cheltuielilor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național (denumit în continuare SEN), precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare. Beneficiari eligibili: IMM-uri si operatori economici din domeniul HORECA.

 

ASPECTE ESENȚIALE ALE PROGRAMULUI DE FINANȚARE

Valoarea finanțării: 100 000 euro / beneficiar, cofinanțarea nu este obligatorie.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: Vineri, 4 decembrie 2020 ora 10.00 încep înscrierile. Formularul de înscriere este activ timp de 60 de zile.

 

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari: IMM-uri și operatori economici din domeniul HORECA, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții de eligibilitate:

 • Desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 • Dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicit finanțarea, cu cel putin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimate pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră;
 • Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor către bugetul de stat și bugetul local;
 • Are cont deschis la Trezorerie sau se angajează să deschisă acest cont până la data semnării contractului de finanțare;
 • Nu este în procedură de insolvență, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 • Se angajează că va întocmi toată documentația tehnică;
 • Se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare;
 • Valoarea ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutive nu depășește 200 000 euro.

Selectarea proiectelor pentru finanțare: ordonate după coeficientul de performanță al proiectului. Pentru departajare la CCP egal se folosesc următoarele criterii: puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant, valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat și ordinea depunerii documentelor în program.

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 2. cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 3. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 4. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 5. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
 7. stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

Alte prevederi:

 • Perioada de implementare a proiectelor este 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
 • Perioada de monitorizare este de 5 ani după încheirea perioadei de implementare.
 • Documentele minime care se depun:
  • Cererea de finanțare
  • Certificat de înregistrare fiscală
  • Actul de identitate al persoanei împuternicite
  • Documentele doveditoare ale calității de proprietar / administrator, concesionar sau locatar / comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementeză proiectului, inclusiv carte funciară
  • Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat
  • Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul local
  • Atestatul ANRE si extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin 2 angajați ai instalatorului ales
  • Raport de audit energetic
  • Solicitarea de a se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.