Finanțare 1 – Microgranturile și granturile pentru capital de lucru destinate entităților cu activitate agricolă sau din sectorul agro-alimentar

MICROGRANTURILE:

Buget alocat: 50.000.000 euro

Data apelului: 27 mai 2022

Microgranturile au valoarea de 5.000 euro.
Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în anexa ;

b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în anexa.

Condiții cumulative de acordare a microgranturilor:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu anumite excepții;

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

GRANTURI pentru CAPITAL DE LUCRU

Buget alocat: 250.000.000 euro

Data apelului: 26 mai 2022

Valoarea finanțării:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.

Cofinanțarea: minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Condiții cumulative de acordare a capitalului de lucru:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Accesarea finanțărilor Microgranturi și Grant capital de lucru se face pe baza principiului ”primul venit – primul servit”.
Depunerea se face pe platforma granturi.imm.gov.ro.
Codurile CAEN eligibile se pot vizualiza AICI.

Finanțare 2 – Ajutor de stat pentru firme în baza HG 807/2014.

Bugetul alocat: 700.000.000 lei

Valoarea maximă a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere este între 22.500.000 euro și 45.000.000 euro, în funcție de regiunea de dezvoltare (inclusiv București-Ilfov).

Contribuția proprie este între 40% și 70%, în funcție de regiunea de dezvoltare.

Sesiunea de depunere are o durată de 30 zile lucrătoare.

Cererile de acord pentru finanțare se pot depune, la Registratura Generală a Ministerului Finanţelor,Bd.Libertăţii nr.16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014” , de la 16.07.2022 până la data de 26.07.2022 inclusiv.

Lista codurilor CAEN eligibile se poate vizualiza AICI.

Acordarea ajutoarelor de stat se face în funcție de punctajul obținut. Grila de punctaj poate fi vizualizată AICI.