Regiunea Nord-Est
1. Investiții pentru modernizarea întreprinderilor – pentru microîntreprinderi: iunie 2023
2. Proiecte pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil – pentru întreprinderi nou-înființate, spin-off-uri, IMM-uri: septembrie 2023
3. Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale – pentru IMM-uri: octombrie 2023

Regiunea Sud-Vest Oltenia
1. Digitalizarea în folosul IMM-urilor – pentru urban și rural: mai 2023
2. Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi – pentru microîntreprinderi din mediul urban: iunie 2023
3. Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri – pentru IMM-uri din urban și rural: iunie 2023
4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat – pentru urban și rural: octombrie 2023
5. Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urilor – pentru urban și rural: noiembrie 2023
6. Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare – mediul urban și rural: noeimbrie 2023
7. Transfer tehnologic și inovare: urban și rural: decembrie 2023

Regiunea Centru
1. Investiții tehnologice în IMM-uri – pentru IMM-urilor: martie 2023
2. ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi: aprilie 2023
3. Dezvoltarea capacităților private de CDI – pentru IMM, întreprinderi mici cu capitalizare medie, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi mari: aprilie 2023
4. Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – pentru IMM: aprilie 2023

Regiunea Nord-Vest
1. Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi: trim 2/2023
2. Investiții productive inovatoare pentru IMM-uri: trim 2/2023
3. Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi: trim 2/2023
4. Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare: trim 2/2023
5. Ecosisteme de inovare – centre CDI – inclusiv cercetare în colaborare: trim 2/2023
6. Sprijin pentru ecosistemul de inovare – transfer în piață la nivelul IMM: trim 2/2023
7. Dezvoltarea unor centre de educație pentru tineri în domeniile de specializare inteligentă – pentru ONG-uri cu caracter educațional: trim 2/2023
8. Digitalizarea IMM-urilor: trim 3/2023
9. Investiții productive inovatoare în domeniile agroalimentar, cosmetice și suplimente alimentare și sănătate: trim 3/2023
10. Internaționalizarea IMM-urilor: trim 3/2023
11. Proiecte din domeniile de specializare inteligentă pentru întreprinderi – punere în producție: trim 3/2023
12. Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul structurii parcului de specializare inteligentă: trim 3/2023

Regiunea Vest
1. Sprijin pentru microîntreprinderi: publicare formă finală a ghidului – martie 2023
2. Digitalizare IMM: publicare formă finală a ghidului – iunie 2023
3. Investiții productive: publicare formă finală a ghidului – iulie 2023

Regiunea Sud-Muntenia
1. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici: publicare formă finală a ghidului – aprilie 2023
2. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii: publicare formă finală a ghidului – aprilie 2023
3. Sprijinirea investițiilor în activități de cercetare – inovare în microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru creșterea nivelului de maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă: publicare formă finală a ghidului – septembrie 2023
4. Dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă tranziție industrială și antreprenoriat: publicare formă finală a ghidului – septembrie 2023

Regiunea Sud-Est
1. Proof of concept – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
2. Susținerea activităților de cercetare și inovare – data estimată deschidere apel: trim 4/2023
3. Digitalizarea IMM-urilor – data estimată deschidere apel: trim 2/2023
4. Digitalizarea IMM-urilor din ITI Delta Dunării – data estimată deschidere apel: trim 2/2023
5. Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri – firme incubate – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
6. Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri – parcuri industriale – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
7. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – data estimată deschidere apel: trim 2/2023
8. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din ITI Delta Dunării – data estimată deschidere apel: trim 2/2023
9. Sprijin pentru inovarea și creșterea competitivității IMM-urilor – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
10. Sprijin pentru inovarea și creșterea competitivității IMM-urilor din ITI Delta Dunării – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
11. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă și antreprenoriat – data estimată deschidere apel: trim 3/2023

Regiunea București-Ilfov
1. Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ – data estimată deschidere apel: trim 4/2023
2. Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM – data estimată deschidere apel: trim 3/2023
3. Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM – data estimată deschidere apel: trim 4/2023
4. Sprijin pentru dezvoltarea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor – data estimată deschidere apel: trim 4/2023
5. Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin instrumente financiare – data estimată deschidere apel: trim 4/2023
6. Sprijinirea antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri – data estimată deschidere apel: trim 4/2023

Programul Tranziție Justă
1. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Gorj
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 163.569.380 euro

2. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Gorj
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 28.865.185 euro

3. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Hunedoara (nonIT)
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget. 98.729.163 euro

4. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Hunedoara (nonIT)
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 17.422.793 euro

5. Investiții în microregiunea Valea Jiului; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Hunedoara
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 62.543.361 euro

6. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Dolj
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 119.116.549 euro

7. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Dolj
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 21.020.568 euro

8. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Galați
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 57.280.650 euro

9. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Galați
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 10.108.350 euro

10. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Prahova
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 88.183.385 euro

11. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Prahova
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 15.561.774 euro

12. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 2.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Mureș
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 68.176.715 euro

13. Investiții pentru care se acordă granturi de până la 5.000.000 euro; obiectiv: dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județul Mureș
Beneficiari: IMM-uri
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 12.031.185 euro

Programul Educație și Ocupare
1. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare; obiectiv: furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali
Beneficiari: furnizori autorizați de stimulare a ocupării forței de muncă, furnizori de FPC, organizații sindicale și patronale
Deschidere apel: trim 2/2023
Buget: 100.183.897 euro

2. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare; obiectiv: creșterea capacității organizațiilor societății civile
Beneficiari: ONG-uri cu competențe în domeniu
Deschidere apel: trim 2/2023
Buget: 11.131.544 euro

3. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor
Beneficiari: administratori ai schemelor de antreprenoriat pentru tineri (Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate, Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI, Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române, Academia Română, Asociaţii profesionale, Camere de comerţ şi industrie, Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială, Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi; Organizaţii sindicale şi patronate; Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică; ONG-uri)
Deschidere apel: trim 3/2023
Buget: 266.000.000 euro + 29.750.000 euro

4. Furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate
Beneficiari: Furnizori de FPC, dezvoltare de competențe transversale/Furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă
Deschidere apel: trim 3/2023
Buget: 43.411.765 euro + 10.250.000 euro

5. Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor aparținând grupului țintă
Beneficiari: administratori de grant
Deschidere apel: trim 2/2023
Buget. 255.352.942 euro

6. Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale elevilor; obiectiv: Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței de muncii – stagii studenți
Beneficiari: instituții de învățământ acreditate
Deschidere apel: trim 2/2023
Buget: 62.029.412 euro + 6.937.500 euro

7. Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii; obiectiv: dezvoltarea și implementarea unor programe universitare
Beneficiari: instituții de învățământ acreditate
Deschidere apel: trim 3/2023
Buget:36.882.353 euro + 4.125.000 euro

8. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic – stagii de practică elevi
Beneficiari: unități și instituții de învățământ ce oferă servicii educaționale
Deschidere apel: trim 2/2023
Buget: 102.379.194 euro

9. Implementarea programului ”Pachet de bază pentru persoanele fără / cu nivel scăzut de formare”
Beneficiari: Furnizori acreditați de servicii de orientare în carieră și formare profesională
Deschidere apel: trim 4 / 2023
Buget: 100.588.235 euro + 11.250.000 euro

10. Implementarea programului ”Ține pasul”
Beneficiari: furnizori de FPC / IMM / întreprinderi mari
Deschidere apel: trim 2 / 2023
Buget: 100.588.235 euro + 11.250.000 euro

PNRR
1. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor
Perioadă depunere proiecte: 20.04 – 30.05.2023
Beneficiari: profesioniștii sau specialiștii cu activitate în construcții care desfășoară activitate ca persoane fizice autorizate, în mod individual și independent, în condițiile legii, sau – persoanele juridice – angajatorii persoanelor instruite, dacă specialiștii sau lucrătorii cu activitate în construcții ce au fost instruiți sunt angajații acestora.
Buget: 8.000.000 euro

2. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale
Perioadă depunere proiecte: 10.07 – 31.12.2023
Beneficiari: ONG-uri
Buget. 10.300.000, pentru aprox 200 ONG-uri

3. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor
Perioadă depunere proiecte: 15.02 – 30.06.2023
Beneficiari: IMM-uri
Buget: 347.500.000 euro

4. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor
Perioadă depunere proiecte: 15.05 – 31.08.2023
Beneficiari: IMM-uri
Buget: 150.000.000 euro

5. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate
Beneficiari: ONG-uri
Buget: 13.000.000 euro