Obiectivul apelului: Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe în România

Rezultate așteptate: Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi

Domenii susținute:

  • Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural;
  • Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural;
  • Activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi;
  • Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi şi neromi.

Valoarea grantului: minimum 60 000 euro, maximum 200 000 euro

În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate în consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli , cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.

Candidați și parteneri eligibili: organizaţiile neguvernamentale (ONGuri) din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare.

Contribuția proprie: 0% în cazul în care coordonatorul consorțiului este o instituție publică; 10% în cazul în care coordonatorul consorțiului este ONG (contribuția proprie poate fi în natură, respective voluntariat).

Termen limită: 4 iunie 2021, ora 13.00