Obiectivul apelului: Finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Solicitanți eligibili: persoană fizică autorizată, persoană juridică publică sau privată, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale.

Arii tematice:

  • Arte vizuale – arie tematică în care se pot înscrie proiecte ce abordează medii variate, ce au ca finalitate o manifestare vizuală (ex. pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalaţii, ceramică, colaj, experiment vizual și de animaţie, artă textilă, tehnici mixte, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design);
  • Artele spectacolului (alegeţi între teatru, muzică, dans);
  • Artă digitală și noile medii (proiecte care vizează generarea de conţinut multimedia -texte originale, grafică, video, animaţie etc.; proiecte care vizează accesibilizarea și promovarea către publicul generalist a unor resurse greu accesibile sau a unor informaţii aflate în arhive; proiecte editoriale digitale);
  • Educaţie prin cultură (arie ce vizează proiecte care au în vedere utilizarea culturii şi creativităţii, în cadru formal sau alternativ, ca mijloace de educaţie pentru diverse categorii de vârstă.);
  • Intervenţie culturală (arie ce vizează proiecte de activare participativă, intervenţii în spaţiul public, iniţiative de regenerare urbană, animaţie stradală, artă comunitară ș.a.);
  • Patrimoniu cultural material (proiecte care cuprind activităţi legate de promovarea patrimoniului local și naţional, promovarea în context cultural a patrimoniului mobil/imobil, cercetări privind patrimoniul cultural, abordări alternative de promovare a patrimoniului material);
  • Patrimoniu cultural imaterial (arie tematică destinată proiectelor ce vizează practicile, reprezentările, expresiile, cunoștinţele, abilităţile transmise din generaţie în generaţie, recreate în permanenţă în interiorul grupului și/sau al comunităţilor, cu respectarea formelor și tehnicilor tradiţionale, în interacţiune cu natura și istoria lor, conferindu-le acestora un sentiment de identitate și continuitate -cuprinde dar nu se reduce la: tradiţii și cultura orală, muzică și dansuri populare, practici sociale, ritualuri și evenimente festive, cunoștinţe și practici referitoare la natură și la univers, tehnici legate de meșteșuguri tradiţionale etc.);
  • Promovarea culturii scrise (arie tematică destinată proiectelor care au în vedere stimularea apetitului pentru lectură, pentru explorarea și înţelegerea textului scris, precumși a interesului pentru carte ca obiect.);
  • Proiecte cu caracter repetitive (arie tematică destinată exclusiv proiectelor cu caracter repetitiv, festivalurilor, galelor, concursurilor artistice, celebrărilor, proiectelor tematice și colective, bienale etc.).

Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Valoare grant: maximum 90% din valoarea proiectului; plafoane cuprinse între 60 000 și 85 000 lei conform ariei tematice

Contribuție beneficiar: 10% din bugetul propus pentru proiecte anuale, respectiv 25% pentru programe multianuale

Termen limită: 30 aprilie 2021, ora 17.00

Informații suplimentare: https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html