Obiectivul apelului: Finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate.

Solicitanți eligibili: Asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale. Existenţa a minimum doi parteneri instituţionali naţionali și/sau internaţionali este o condiţie de acordare a finanţării.

Activități eligibile:

Programul cultural trebuie să propună o serie de proiecte și activităţi culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 18 luni în intervalul iulie 2021 – 15 iunie 2023, care să contribuie coerent la îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse de programul cultural.

Selecție din lista de Priorități programe mutianuale:

  • dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie;
  • sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital;
  • promovarea diversităţii și a toleranţei;
  • adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
  • dezvoltarea și diversificarea publicului.â

 

Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

Valoare grant: maximum 75% din bugetul propus; minimum 150 000 lei, maximum 200 000 lei

Contribuție beneficiar: 25% pentru programe multianuale

Termen limită: 30 aprilie 2021, ora 17.00

Informații suplimentare: https://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html