Finanțări nerambursabile de la bugetul local, conform Legii nr.350/2005

Finanțator / sursa de finanțare: Primăria Municipiului București

Obiectul programului de finanțare: Programul de finanțare nerambursabilă își propune să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, ale persoanelor fizice și juridice fără scop patrimonial din Municipiul București, responsabilizarea și creșterea calității serviciilor acordate cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

Valoarea finanțării: între 10.000 lei şi 50.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 lei și 150.000 lei pentru persoane juridice

Alocarea financiară totală: 1,9 milioane de lei

Beneficiari eligibili: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații sau culte religioase

Activități eligibile:

Domeniul protecţia mediului înconjurător
acțiuni de promovare a transportului alternativ: mersul pe jos, pe bicicletă, pe alte mijoace de transport ecologice, folosirea mijloacelor de transport în comun, inclusiv activități de instruire a copiilor în vederea cunoașterii semnelor de circulație
organizarea de activități educative cu tematică de mediu pentru copii, tineri și adulți;
organizarea de activități directe/evenimente cu impact direct și măsurabil în Municipiul București;
campanii de conștientizare derulate în mass-media pe tematica eligibilă în cazul în care acestea sunt o componentă a proiectului;
elaborarea unor materiale informative și de promovare, în cazul în care aceste materiale sunt o componentă a proiectului;
plantări, igienizări, amenajări de spații verzi pe domeniul public al Municipiului București;
campanii de conștientizare privind importanța conservării și protejării resurselor naturale.

​Domeniul protecţia animalelor
măsuri și activități de educare, organizare și dezvoltare comunitară în ceea ce privește interacțiunea om-animal;
activități de identificare a nevoii sociale comunitare în interacțiunea cu animale fără stăpân;
activități de informare despre drepturile și obligațiilor posesorilor de animale de companie din București;
campanii de responsabilizare civică în ceea ce privește respectarea drepturilor animalelor într-o capitală europeană;
campanii de informare și de conștientizare a cetățenilor din Municipiul București cu privire la importanța sterilizării animalelor;
campanii de promovare a terapiilor cu animale, în cazul persoanelor cu nevoi speciale;
campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor de conduită într-o societate unde conviețuim alături de animale, precum și asupra problemelor de sănătate pe care animalele le pot genera în cazul unei igiene deficitare
activități și servicii de consilere cu privire la alegerea unui animal de companie pentru reducerea abandonului;
efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul folosirii animalelor în terapii pentru grupuri vulnerabile de cetățeni, precum și organizarea de conferințe, seminarii, evenimente de diseminare a informațiilor către publicul țintă;
efectuarea de studii, cercetari, prognoze în domeniul terapiilor cu animale;
activități de selectare și dresarea câinilor din adăposturi în vederea folosirii acestora ca și câini utilitari pentru diverse activități de utilitate publică.

​Perioada de derulare a proiectului:
Implementarea proiectelor se va finaliza la 15.12.2022.

Modalitatea de obținere a finanțării:


Depunerea propunerilor de proiect se va face până la data de 02.09.2022, ora 16:30, la Primăria Municipiului București sau în format electronic prin email
Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecție, în perioada: 05.09.2022-16.09.2022.
Comisia de evaluare şi selecţie este formată din 9 membri cu drept de vot, respectiv 3 consilieri generali, 3 salariați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituții subordonate C.G.M.B., 3 specialiști reprezentanţi ai societății civile, cu o experiența de minim 3 ani prestată într–un O.N.G.

Prezintă interes pentru tine această linie de finanțare?
Scrie-mi e-mail: free.time.consulting2020#gmail.com