Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Obiectul programului de finanțare: dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive.

Condiții de accesare:
– Fundamentarea pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe;
– Analiza de nevoi avizată de ISJ / ISMB;
– Dotare pe baza standardelor de dotare minimală cu materiale didactice și a standardelor de echipare a școlilor cu resurse digitale;
– Încheierea de contracte de custodie între UAT-uri și unitățile de învățământ / conexă.

Alocarea financiară totală: 1.068.260.200 euro fără TVA (curs 1 euro = 4,9189 lei). TVA-ul cheltuielilor eligibile se rambursează de la bugetul de stat.

Calendarul orientativ privind apelul de proiecte:
· Perioada de depunere proiecte: 19 decembrie 2022 – 19 martie 2023
· Perioadă etapă evaluare proiecte: 19 martie – 3 aprilie 2023
· A doua etapă evaluare proiecte: 5 – 21 aprilie 2023
· Publicarea rezultatelor: 26 aprilie 2023
· Semnarea contractelor: 1 – 31 mai 2023
· Implementarea integrală a investiției: până la 31 decembrie 2024.

Beneficiari eligibili:
– toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe);
– instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar;
– statele majore ale categoriilor de forțe / comandamente de armă care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar

5 tipuri de investiții majore:
a) echipamente informatice necesare procesului didactic;

b) dotarea laboratoarelor de informatică;

c) dotarea cu mobilier a sălilor de clasă;

d) echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe, precum și înființarea unora noi;

e) echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare.

Cheltuieli eligibile:
· echipamente pentru laboratoare de informatică nivel primar, gimnazial, liceal, unitate conexă: 18.000 euro / laborator;
· echipamente pentru laboratoare de informatică nivel preșcolar: 13.280 euro / laborator;
· echipamente TIC: 4.300 euro / clasă / unitate;
· mobilier săli de clasă / activități sportive / extracurriculare: 4.000 euro / sală;
· mobilier dotare laborator școlar: 24.000 / unitate;
· echipament digital pentru dotarea laborator: 6.000 euro / laborator;
· mobilier și materiale specifice pentru dotare cabinete școlare: 10.000 euro;
· materiale și echipamente pentru dotare atelier de practică: 66.997 euro;
· echipamente digitale pentru dotare atelier practică: 33.003 euro.

Modalitatea de depunere a cererii de finanțare:
Depunerea proiectului se face pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.

Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor. Punctajul minim este de 70 de puncte.